Kakovostna in javno priznana glasbena šola Ljubljana vpisuje že majhne otroke

Glasbena šola Ljubljana je zasebna šola z lastnim javno veljavnim izobraževalnim programom, ki ima za temelj pedagoška načela Edgarja Willemsa. Glasbena šola Ljubljana ima poslanstvo omogočiti otrokom, ki se vpišejo celovito in kakovostno glasbeno izobrazbo. Vsak otrok pravico do glasbene izobrazbe, kar je seveda odvisno od staršev, kako to jemljejo. Glasbena šola jih ne ločuje med seboj, kakšne imajo prirojene sposobnosti ali kakšen je njihov družbeni položaj. Odlična glasbena izobrazba veliko prispeva k otrokovemu razvoju. Posluh za glasbo pa izboljšajo z ustreznimi pedagoškimi pristopi, ki so jih razvili sami.

glasbena šola Ljubljana

Glasbena šola Ljubljana je odprla vrata vsem otrokom, ki bi radi imeli glasbeno izobrazbo in bili boljši ljudje v prihodnosti. Razvite glasbene sposobnosti, ki jih pridobijo skozi vajo in teorijo sta temelja za to, da otrok zgradi celovito glasbeno izobrazbo igranja na inštrument ali petja. Gre za odgovorno delo, ki vsakemu učencu omogoči najti svojo pot v svet glasbe in zvoka. Otroci se naučijo zvok dojemati kot eno najbolj neposrednih možnosti komunikacije, ki jih imamo vsi ljudje na voljo.

Glasbena šola Ljubljana je delo Edgarja Willemsa, slavnega glasbenega pedagoga iz Belgije. Njegov koncept izobraževanja temelji na povezavi med človekom in glasbo. Izhajal je iz dejstva, da je čut za glasbo potencialno prisoten v vsakem človeku. Verjel je v to, da ga je mogoče z ustrezno vzgojo prebuditi in razvijati že od zgodnjega otroštva naprej, zato glasbena šola Ljubljana vpisuje majhne otroke vsako leto. Profesor glasbe je na vseh področjih svojega delovanja uporabljal glasbene pristope na naraven način. Uvajal je vsestransko aktivno glasbeno izobraževanje, katero pomembno prispeva k uravnoteženemu telesnemu, čustvenemu, zaznavnemu in socialnemu razvoju otroka in kasneje k celostni osebnostni rasti.

Ta glasbena šola deluje pod pokroviteljstvom Willems International Federation of Musical Education s 40-letno zgodovino v evropski kulturi. Izobraževanje se izvaja s pomočjo dveh lastnih izobraževalnih programov. Oba programa sta dobila javno veljavnost v Sloveniji.