Diplomiran ekonomist je vrednost za vsako podjetje

Diplomiran ekonomist je naziv, ki ga lahko pridobite s študijem družboslovnih ved na priznanih fakultetah, ki so kreditirane s strani države Slovenije. Poklic diplomiranega ekonomista omogoča širok spekter zaposlitev v javnem in zasebnem sektorju, saj gre za iskan poklic, ki se lahko zaposli na delovnem mestu, kjer potrebujejo nekoga, ki se bo ukvarjal s financami ali računovodstvom. Poklic diplomiran ekonomist lahko pridobite tudi na Ekonomski fakulteti Katoliškega inštituta v Ljubljani, več pa na povezavi https://www.katoliski-institut.si/vsebina/ekonomska-fakulteta.

diplomiran ekonomist

 

Ko zaključite dodiplomski študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede pridobite naziv Univerzitetni diplomirani ekonomist. Kot diplomiran ekonomist lahko nadaljujete študij na magistrskem in kasneje doktorskem študiju, ki sta podiplomska študija. Program diplomiranega ekonomista omogočajo klasične ekonomske fakultete.

Kaj dejansko počnejo diplomirani ekonomisti? Gre za zelo širok poklic. Ko se diplomiran ekonomist zaposli v neki organizaciji, morata imeti oba vizijo njegove poklicne poti. Na fakulteti se pridobi večinoma teoretično znanje, ki je sicer podkrepljeno s praktičnimi primeri iz prakse in tudi skozi obvezno prakso v podjetjih, vendar to ne zadostuje, da bi diplomiran ekonomist takoj po zaključku študija že zasedal vodilna mesta. Najprej mora spoznati samo podjetje, delovanje, gospodarstvo, posel in trg, potem mora pridobiti kar nekaj izkušenj na delovnem mestu, ki ga zaseda kot ekonomist.

Dobri ekonomisti so iskani v vsakem podjetju kot tudi v gospodarstvu. Izkušnje pridobijo od svojih sodelavcev in predhodnikov in iz lastne prakse. Diplomirani ekonomisti so dejansko finančniki, ki pomagajo podjetju do dobrega poslovanja, poznati morajo številke in iz njih razbrati, kako je podjetje delovalo v preteklosti, kako deluje sedaj in kako bo v prihodnosti. Številke diplomiranemu ekonomistu povedo vse, če je le dovolj izkušen, da jih zna brati in mu nekaj tudi povedo. Kasneje se diplomiran ekonomist lahko odloči še za nadgradnjo svojega znanja na podiplomskem študiju saj je izjemno pomembno tudi, da pridobi nova teoretična in akademska znanja, ki jih kombinira s prakso v svojem delovnem okolju.